Kim Thành

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Quầy thuốc Mạnh Huyền,Thôn Bắc, Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương Nguyễn Thị Huyền 0987997357
2 Quầy thuốc Trường Thái,Phúc Thành, TT Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương Đỗ Thị Hương Giang 0973772710
3 CN Kim Thành – QT Số 9,Bằng Lai, Ngũ Phúc, Kim Thành, Hải Dương Lưu Thị Nguyên 0977635631
4 Quầy thuốc Tân Dược,Ngã tư chợ Lai Vu, Lai Vu, Kim Thành, Hải Dương Bùi Thị Mị 0973055193
5 QT Trường Chinh,Thôn Văn Minh, Kim Anh, Kim Thành, Hải Dương Dương Thị Kiều Chinh 0968202305
6 QT Dũng Hà,Chợ Phạm Xá, Tuấn Hưng, Kim Thành, Hải Dương Nguyễn Thị Hà 01656091198