Kim Sơn

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Hiệu thuốc huyện Kim Sơn-QT Số 4-Bùi Thị Cúc,Phố Quang Thiện, Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình Bùi Thị Cúc 0948668458
2 QT Thu Dự,Thượng Kiệm, TT Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình Phạm Xuân Dự 0947183232