Kim Bôi

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Nguyễn Thị Huế,Khu Đồng Tiến, TT Bo, Kim Bôi, Hòa Bình Nguyễn Thị Huế 0989566755
2 HT Số 7,Ngã Ba Vẻ, Hợp Thịnh, Kim Bôi, Hòa Bình Nguyễn Mạnh Tuấn 0984167677