Kim Bảng

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Số 12,Chợ Chanh, Nguyễn Úy, Kim Bảng, Hà Nam Ngô Thị Lương 0989065288
2 QT An Hưng,Chợ Chanh, Nguyễn Úy, Kim Bảng, Hà Nam Nguyễn Thị Hưng 01698394570
3 QT SỐ 30,Xóm 5, ngã 3, Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam Nguyễn Thị Vân 03513821143
4 QT SỐ 17,Xóm 5, Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam Đinh Thị Mến 01658242146
5 NT Minh Nhâm,Quang Thừa, Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam Nguyễn Thị Minh Nhâm 0979987632
6 QT Hải Đăng số 86,Chợ Chiều, Nhật Tân, Kim Bảng, Hà Nam Nguyễn Thị Mơ 0983422477
7 QT Thảo Nguyên,Sóm 1 đầu cầu Nhật Tựu, Văn Xá, Kim Bảng, Hà Nam Nguyễn Thị Ngoan 0965591955
8 QT Kim Thanh,Xóm 3, TT Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam Lê Thị Kim Thanh 01643964556
9 QTTD,Xóm 5, Tân Sơn, Kim Bảng, Hà Nam Đoàn Thị Hải 0987943010