Kiến Xương

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Đại Lý Thuốc Tân Dược,Xóm 3, Thanh Tân, Kiến Xương, Thái Bình Nguyễn Thị Xuyên 0946035336
2 QT Trúc Nguyệt,Văn Hanh, Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình Nguyễn Văn Trúc 0937069333
3 QT Hoài Lan,Xóm 4, Vũ Quý, Kiến Xương, Thái Bình Trần Thị Lan 0912454555
4 Trung Tâm Dược Phẩm Kiến Xương,Khu Cộng Hòa, TT Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình Mai Thị hiền 0363821248
5 QT Đỗ Thanh,Chợ Gốc, Bình Thanh, Kiến Xương, Thái Bình Đỗ Thị Thanh 0948697629
6 QT Diệp Vinh,Chợ Bặt, Quang Bình, Kiến Xương, Thái Bình Nguyễn Thị Hồng Diệp 01669773091