Kiến Thụy

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Quầy thuốc Dương Hiền,Xuân Úc, Thuận Thiên, Kiến Thụy, Hải Phòng Trần Thị Hiền 0973715582
2 Quầy thuốc Thanh Tâm,Văn Hòa, Hữu Bằng, Kiến Thụy, Hải Phòng Lê Thị Thanh Tâm 0941426257
3 Hiệu thuốc Nguyễn Bảo Hân,chợ Mõ, Du Lễ, Kiến Thụy, Hải Phòng Nguyễn Khắc Nghĩa 02253881528
4 Hiệu thuốc Tuấn Thảo,chợ Kiến Quốc, Du Lễ, Kiến Thụy, Hải Phòng Nguyễn Thị Thảo 0906026792
5 QT Anh Tú,Xóm Kính Trực, Tân Phong, Kiến Thụy, Hải Phòng Đinh Thị Ánh Nhu 0906002588
6 QT Đoàn Trang,Đoàn Kết, Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng Bùi Quốc Đoàn 01647443115