Khoái Châu

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Qt Đào Thanh Huyền,Đội 3 Thôn 2, Đại Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên Đào Thanh Huyền 01636140743
2 Qt Lê Thị Nhung,Đối Diện Cổng Viện Đa Khoa Khoái Châu, TT Khoái Châu, Khoái Châu, Hưng Yên Trần Văn  Thao 0984326704
3 Qt Anh Vũ,46 Sài Thị, Sài Thị, Khoái Châu, Hưng Yên Vũ  Thị Vân Anh 0975684283
4 Nt Mạnh Anh,Số 81 Sài Thị, An Vĩ, Khoái Châu, Hưng Yên Phạm Quang Mạnh 03213910160
5 QT Hồng Thái,Chợ Đông Tảo, Khoái Châu, Khoái Châu, Hưng Yên Trần Hồng Thái 01635674085
6 QT Khánh Tình,Thôn 3, Thuần Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên Đào Thị Tươi 0985530513