Khánh Vĩnh

                    1  Quầy Thuốc YANG BAY   64 Đường 2/8 Tổ 1 Thị Trấn Khánh Vĩnh, , Khánh Vĩnh, Khánh Hòa   0976168009