Khánh Sơn

                    1  Quầy Thuốc Tâm Thư   15 Võ Thị Sáu Thị Trấn Tô Hạt, , Khánh Sơn, Khánh Hòa   0986786962