Kế Sách

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Vạn Tế Đường   57  Đường 30/4, Tt Kế Sách, Kế Sách, Sóc Trăng   0793. 876 119 
2  Nhân Tam Đường   411  Chợ Trà Quýt, Xã Đại Hải, Kế Sách, Sóc Trăng   0793.879.056/ 01264871700 
3  Nhà Thuốc An Hòa Đường   Chợ An Lạc Thôn, An Lạc Thôn, Kế Sách, Sóc Trăng   0918.990.440 
4  Quầy Thuốc Duy Loan   72  Ql 1A, Xuân Hòa, Kế Sách, Sóc Trăng   01687834617