Kbang

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Tiện   227   Quang Trung, , Kbang, Gia Lai   0593834309 
2  Quầy Thuốc Thời   Chợ Kbang, , Kbang, Gia Lai   01689014938 
3  Nhà Thuốc Dũng Hoa   , Kbang, Kbang, Gia Lai   0979516633 
4  Quầy Thuốc Phúc Thìn   Chợ Kbang, , Kbang, Gia Lai   0122431505