Ia Pa

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Bình   Xã Iamron, , Ia Pa, Gia Lai   0984216162 
2  Nhà Thuốc Hoa   Xã Iamron, , Ia Pa, Gia Lai   0974203321 
3  Quầy Thuốc Kim Tân   Xã Kim Tân, , Ia Pa, Gia Lai   0905309128