Ia Grai

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc 36   335  Hùng Vương, Iakha, Ia Grai, Gia Lai   01699613938 
2  Quầy Thuốc Bình Thể   Nông Trường 705, , Ia Grai, Gia Lai   0976615133 
3  Quầy Thuốc Đức Mạnh   Nông Trường 705, , Ia Grai, Gia Lai   01292689990 
4  Nhà Thuốc  Hồng Khánh   Chợ Iakha, , Ia Grai, Gia Lai   0935358284 
5  Quầy Thuốc Hường   Thôn 3  Iakrái, , Ia Grai, Gia Lai   0979880043 
6  Quầy Thuốc Đức Huy   Hùng Vương, Ia Grai, Ia Grai, Gia Lai   01656507096 
7  Quầy Thuốc Lệ Xuân   Iasao, , Ia Grai, Gia Lai   0963924277 
8  Quầy Thuốc Nghĩa   Chợ Iakha, , Ia Grai, Gia Lai   0982966716 
9  Quầy Thuốc Gia Hân   Hoàng Văn Thụ, Thị Trấn Ia Kha, Ia Grai, Gia Lai   0941828069