Hữu Lũng

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Thanh Hương,76 Đường Chi Lăng, TT Mẹt, Hữu Lũng, Lạng Sơn Phùng Thị Hương 0984487119
2 QT Thu Thủy,225 đường Tương Giang, TT Hữu Lũng, Hữu Lũng, Lạng Sơn Lương Thu Thủy 0948028860
3 QT Thu Hường,Chợ Phổng, Vân Nham, Hữu Lũng, Lạng Sơn Nguyễn Thị Hương 0967088198