Hương Sơn

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Cty Dược Hà Tĩnh -QT Phan Thị Bích,Xóm 9, Sơn Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh Phan Thị Bích 0936150208
2 Cty Dược Hà Tĩnh-NT Phùng Hoa,K1, TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh Lê Văn Phùng 0916450040
3 QT Nguyễn Thị Vân,Ngã Ba Nầm , , Hương Sơn, Hà Tĩnh Nguyễn Thị Vân 0972857561