Hương Khê

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Chi Nhánh Dược Hương Khê-QT 08,Khối 8 Chợ Sơn, TT Hương Khê, Hương Khê, Hà Tĩnh Nguyễn Thị Phúc 01676559818
2 QT Phan Lệ Thủy,Xóm 4, Hoàng Hải, Hương Khê, Hà Tĩnh Phan Lệ Thủy 01628949288
3 QT Nguyễn Thị Bình,Xóm Tân Hương, Hương Trà, Hương Khê, Hà Tĩnh Nguyễn Thị Bình 01649638445