Hướng Hoá

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 ĐL Thuốc Tư Nhân,Số 134 Lê Thế Tiết, TT Lao Bảo, Hướng Hoá, Quảng Trị Nguyễn Thị Thắm 0977208052
2 QT Số 9,Số 271 Lê Duẩn, TT Lao Bảo, Hướng Hoá, Quảng Trị Bùi Thị Như 0915564559
3 Hiệu Thuốc Số 6,Chợ Khe Sanh, TT Khe Sanh, Hướng Hoá, Quảng Trị Trần Thị Yến 0915058209
4 QT Số 8,Chợ Khe Sanh, TT Khe Sanh, Hướng Hoá, Quảng Trị Hoàng Thị Nga 0972770333
5 QT Tây Nguyễn Cúc,114 Hùng Vương, TT. Khe Sanh, Hướng Hoá, Quảng Trị Nguyễn Thị Kim Cúc 0905861186