Hưng Nguyên

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Đại Lý Công Ty Tnhh Dược Chiến Thắng (C.Hà),Số 64 Khối 16 Ql46, TT Hưng Nguyên, Hưng Nguyên, Nghệ An Nguyễn Thị Kim Hà 0986051429
2 Chi Nhánh DP Hưng Nguyên – QT Chị Gấm,TT Hưng Nguyên, TT Hưng Nguyên, Hưng Nguyên, Nghệ An Trương Thị Gấm 0984549777
3 Chi Nhánh DP Hưng Nguyên – QT Phạm Thị Điền,TT Hưng Nguyên, TT Hưng Nguyên, Hưng Nguyên, Nghệ An Phạm Thị Điền 0383821277