Hưng Hà

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Tâm Đức,Cầu Hà, Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình Đoàn Thị Tình 0965418803
2 QT Đỗ Thị Thắm,Ngã Tư Việt Yên, Điệp Nông, Hưng Hà, Thái Bình Đoỗ Thị Thắm 0972486721
3 QT Kim Tuyến,Trung Thôn 1, Kim Chung, Hưng Hà, Thái Bình Lưu Thị Kim Tuyến 0973652202
4 QT Phương Thảo,Quyết Tiến, Hồng An, Hưng Hà, Thái Bình Trần Thị Phương Thảo 01699849696
5 QT Ngọc Ánh,Khu Tây Xuyên, TT Hưng Hà, Hưng Hà, Thái Bình Trần Thị Ngọc Ánh 0987957185