Hồng Ngự

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Đông Y Dân Sanh Đường   30, Hồng Ngự, Thiên Hộ Dương, Hồng Ngự, Đồng Tháp   01659995952 
          2  Quầy Thuốc Cẩm Lìn   228, Hồng Ngự, Lý Thường Kiệt, Hồng Ngự, Đồng Tháp   0673838471 
          3  Nhà Thuốc Tế Lương Đường   51, Hồng Ngự, Nguyễn Trãi, Hồng Ngự, Đồng Tháp   0673837467 
          4  Nhà Thuốc Tế Lương Đường 3   , Hồng Ngự, Nguyễn Trãi, Hồng Ngự, Đồng Tháp   01687763767 
          5  Đông Y Dũ An Hòa 2   85, Hồng Ngự, Nguyễn Trãi, Hồng Ngự, Đồng Tháp   0942499007 
          6  Quầy Thuốc Vy Đạt A   351, phú thuận B, Ấp phú lợi, Hồng Ngự, Đồng Tháp   976383227 
          7  Quầy Thuốc Vy Đạt Hạnh   1168, xã phú lợi B, xã phú thuận B, Hồng Ngự, Đồng Tháp   01283865636 
          8  Nhà Thuốc Kim Cương   , thường thới tiền, ấp thượng, Hồng Ngự, Đồng Tháp   989862199 
          9  Quầy Thuốc Ngân Khánh   , thường thới tiền, chợ trung tâm, Hồng Ngự, Đồng Tháp   0902442379 
         10  Tiệm Thuốc Bắc Lê Huy   Ấp Hòa Bình, Bình Thạnh, Hồng Ngự, Đồng Tháp   01685997284