Hồng Lĩnh

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Cty Dược Hà Tĩnh-QT Lệ An,191 Khu Phố 8 Trần Phú, Bắc Hồng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh Hoàng Lệ An 01684270002
2 Chi Nhánh Dược Hồng Lĩnh-QT 02,Chợ Hồng Lĩnh, Bắc Hồng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh Trịnh Thị Thuận 0914915428
3 Cty Dược Hà Tĩnh-QT Nguyễn Thị Phương,142 Khu Phố 8, Bắc Hồng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh Nguyễn Thị Phương 0982594950
4 QT Nguyễn Thị Kim Phượng,Chợ Hồng Sơn, Đức Thuận, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh Nguyễn Thị Kim Phượng 01279444299
5 QT Trần Thị Thanh Sơn,Tổ 2, Nam Hồng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh Trần Thị Thanh Sơn 0912411649
6 QT Bùi Thị Nghiêm,Tổ 5, Nam Hồng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh Bùi Thị Nghiêm 0989590075