Hồng Dân

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Vạn Phước Hưng(Nvt)   251, Ngan Dừa, , Hồng Dân, Bạc Liêu   07813876593 
2  Quầy Thuốc Dũ Nhơn Đường   101, Ngan Dừa, , Hồng Dân, Bạc Liêu   07813876475 
3  Quầy Thuốc Nguyễn Thanh Tùng   Chợ Ninh Quới, , Hồng Dân, Bạc Liêu   02913865742 
4  Quầy Thuốc Kim Di   Nguyễn Thị Minh Khai, Thị Trấn Ngan Dừa, Hồng Dân, Bạc Liêu   01237949477