Hòn Đất

                    1  Quầy Thuốc Như Hoa.Ds Ưng Văn Lư   0  QL80, TT Hòn Đất, Hòn Đất, Kiên Giang   0776633868 
                    2  Phòng Chuẩn Trị Y Học Cổ Truyền Vĩnh Hòa Đường – Ly. Dương Thị Ý Nhi   335 Tổ  6, kp Tri Tôn, TT Hòn Đất, Hòn Đất, Kiên Giang   947049720 
                    3  Quầy Thuốc Anh Tường   790  Ấp số tám Tồ 12 Xã sơn kiên, H.Hòn Đât, Hòn Đất, Kiên Giang   01677771663 
                    4  Quầy Thuốc Phương Nga   chợ Nhà Lồng Bình Sơn, Bình Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang   966067076