Hoành Bồ

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 quầy thuốc Thảo Hiền,kiốt chợ Trới, Trới, Hoành Bồ, Quảng Ninh Nguyễn thị thu Hoài 0962266460
2 Quầy thuốc số 100,số nhà 150 tổ 6 khu 3 đường Nguyễn Trãi, Trới, Hoành Bồ, Quảng Ninh Nguyễn thị  Quỳnh Anh 01684632888
3 Quầy thuốc Hùng Yến,Số nhà 30 tổ 2 khu 10 đường Nguyễn Trãi, Trới, Hoành Bồ, Quảng Ninh Vương Hải Yến 0968181390
4 Quầy thuốc Gia Chi,Số nhà 10 tổ 2 khu 10 đường Nguyễn Trãi, Trới, Hoành Bồ, Quảng Ninh Chu thị Luyến Chi 0989322481
5 Quầy thuốc số 68,kiot số 60 chợ Trới, Trới, Hoành Bồ, Quảng Ninh nguyễn hải yến 0962085929
6 QT số 66,Tổ 3 khu 10, TT Trới, Hoành Bồ, Quảng Ninh Ngô Thị Thảo 01686465167
7 QT Xuân Thủy,Thôn Chợ, Thống Nhất, Hoành Bồ, Quảng Ninh Đỗ Thị Xuân Thủy 0936272636