Hoằng Hóa

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Thu Hợi,Thôn 4, Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa Chu Thị Hợi 0974518952
2 QT Cường Ngân,Thôn 4, Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa Lê Thị Ngân 0936100508
3 CN Dược Hoằng Hóa QT Lê Thị Hằng,Thôn 1, Hoằng Thành, Hoằng Hóa, Thanh Hóa Lê Thị Hằng 01679880488
4 QT Nguyễn Xuân Tới,Chợ Quăng, Hoằng Lộc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa Nguyễn Xuân Tới 0976669766
5 QT Định Thị Thanh,Tiểu Khu Phúc Sơn, TT Bút Sơn, Hoằng Hóa, Thanh Hóa Đinh Thị Thanh 01676447307
6 QT Lê Thị Thúy,Khu Công Nghiệp Hoằng Long, Hoằng Long, Hoằng Hóa, Thanh Hóa Lê Thị Thúy 0983545105
7 QT Đông Phương,Xóm 8, Quỳ Chữ, Hoàng Quỳ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa Nguyễn Thị Phương 0963362010
8 QT Tâm Phúc,Chợ Già, Hoằng Kim, Hoằng Hóa, Thanh Hóa Nguyễn Tuấn Anh 0912437567