Hoàn Kiếm

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Huyền Trang,432 Bạch Đằng, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Lê Thị Huyền 0989548588
2 NT Đức,91E Hàng Mã, Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội Trần Đình Đức 0903295357
3 NT Thiện Tâm,60 Hàng Đậu, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nguyễn Thị Tâm 0982842858
4 NT Nguyễn Luận,Số 3 Tràng Thi, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nguyễn Ngọc Lê 0438268644
5 NT Phương Lê,22B Đinh Liệt, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội Mai Thị Lê 0988403353
6 NT Dung Hòa,103, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nguyễn Hồng Mến 0986630985
7 NT Phi 3,59B Hàng Bồ, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Trần Thị Ngọc Anh 0485857515
8 NT Cuộc Sống,38A Trần Phú, Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội Lê Thị Tường Vi 0986317386
9 NT Thanh Châu,25A Trần Bình Trọng, Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Châu 0439420092
10 NT Mai Hòa,14 Hàm Tử Quan, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội Chị Phương 0439320851