Hoài Ân

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Quầy Thuốc Minh Thơ   Chợ Mộc Bài, Thị trấn Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, Bình Định   0905165149 
          2  Quầy Thuốc Khắc Điệp (Tân Dược Cũ)   Kim Sơn, Ân Nghĩa, Hoài Ân, Bình Định   01664458528