Hoà Vang

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Duy Hồng,Đt 605 Lệ Sơn Bắc, Hoà Tiến, Hoà Vang, Đà Nẵng Lê Duy Hồng 0905026003
2 ĐLLTT Hoà Vang,Đt 605 Dương Sơn, Hoà Tiến, Hoà Vang, Đà Nẵng Nguyễn Thị Kiều 0905848830