Hoà Bình

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quốc Dũng   221, 1A, Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu Ql1A, Huyện Hoà Bình, Hòa Bình, Hoà Bình, Bạc Liêu   07813710288 
2  Quầy Thuốc Ngọc Diệp   Ấp Thị Trấn, , Hoà Bình, Bạc Liêu   02913585999