Hoà An

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Công Ty Dược Cao bằng số 3,Khu Chợ Nước Hai, Nước Hai, Hoà An, Cao Bằng Hoàng Thị Lan 0987638754
2 QT Công Ty Dược Cao bằng số 2,Khu Chợ Nước Hai, Nước Hai, Hoà An, Cao Bằng Hoàng Đức Ích 01678698476
3 QT Công Ty Dược Cao bằng số 1,Tổ 1 Khu Hoàng Bó Đường Pác Bó, Nước Hai, Hoà An, Cao Bằng Bế Thị Quyên 01679434656