Hiệp Hòa

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 CNCTCPDPBG Tại Hiệp Hòa -QT số 589,Phố Hoa, Bắc Lý, Hiệp Hoà, Bắc Giang Ngô Thị Tư 01258574062
2 CNCTCPDPBG Tại Hiệp Hòa – QT Số 529,Phố Hoa, Bắc Lý, Hiệp Hoà, Bắc Giang Nguyễn Thị Thu Hương 0985298358
3 CTCPDVTYT Phan Anh – QT Số 66,Thôn Dinh Hương, Đức Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang Nguyễn Văn Long 0945528569
4 CTCPTM&DP Ngọc Đông – QT Số 85,Chợ Gió, Lương Phong, Hiệp Hoà, Bắc Giang Võ Thị Hương Lan 01648127457
5 QT số 333- CT CPDP vật tư y tế Phan Anh,Thôn Đức Thịnh, Đức Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang Nguyễn Thị Nhung 0979692043
6 QT 534-CN Công ty CP Dược Phẩm Bắc Giang Tại Hiệp Hòa,Thôn An Ninh, Hoàng Lương, Hiệp Hoà, Bắc Giang Nguyễn Thị Mai Hoa 0989261762
7 ĐL số 512-CN Cty CPDP Bắc Giang tại Hiệp Hòa,Thôn Đồng Hoàng, Hoàng Lương, Hiệp Hoà, Bắc Giang Nguyễn Thị Thanh Huyền 0986495232
8 QT số 535- Cty CP DP Bắc Giang CN Hiệp Hòa,Chợ Gió, Lương Phong, Hiệp Hoà, Bắc Giang Lê Thị Kim Tuyến 01689545623