Hiệp Đức

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 HT 237,Kiot So 6 Chợ Tân An, TT Tân An, Hiệp Đức, Quảng Nam Trần Thị Ngọc Cẩm 05103883072