Hàm Yên

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Hoàn Lâm,Tổ Nhân Dân Tân Bắc, TT Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang Đào Thị Hoàn 0975243469
2 Cty CP DP Tuyên Quang số 30,Tổ Nhân Dân Tân Bắc, TT Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang Trần Thị Hường 01677841563
3 QT Vũ Thị Dung,Khu Tân Thịnh, Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang Vũ Thị Dung 0946037310
4 QT Thiện Thiện,Km 54, Yên Phú, Hàm Yên, Tuyên Quang Nguyễn Thị Thiện 01244401866
5 Cty CPD và DVTM Tuyên Quang,Tổ Nhân Dân Tân Bắc, Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang Hoàng Thị Loan 0962282551
6 QT Thủy Tuyên,Thôn Bợ 1, Bình Xa, Hàm Yên, Tuyên Quang Phạm Văn Tuyên 01666909006