Hàm Thuận Nam

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc 163 ( chị Mẫn )   Chợ Mương Mán, Mương Mán, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận   0942673942 
2  Quầy Thuốc Kim Trí   Chợ Mương Mán, Mương Mán, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận   0909954325 
3  Quầy Thuốc An Nam   QL1A, Km 19, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận   0948895166 
4  Quầy Thuốc Thanh Hồng   22  Nguyễn Trãi, Km 30, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận   0917320324/ 01277171719 
5  Quầy Thuốc Bích Liễu   QL1A, Km 30, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận   0933972298 
6  Quầy Thuốc 101   0, Km23, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận   0974426144 
7  Quầy Thuốc Kim Ngọc   0, Km32, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận   0988959688 
8  Quầy Thuốc  Trường Sơn (Mai Anh)   QL1A, Km 24, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận   01689667037 
9  Quầy Thuốc Tây Dân   Thôn Hiệp Nhơn, Xã Tân Thuận, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận   01646814942 
10  Quầy Thuốc  Nguyên An   KM 6- QL 1A, , Hàm Thuận Nam, Bình Thuận   0917060067 
11  Quầy Thuốc Kim Loan Nguyễn   456-Trần Hưng Đạo, KM 30, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận   01662122745 
12  Quầy Thuốc Tài Thiện Đường   Quốc Lộ 1 A KM23,, , Hàm Thuận Nam, Bình Thuận   0946762699 
13  Nhà Thuốc An Lành 2   Thôn Ba Bàu, Hàm Thạnh, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận   01663270017 
14  Quầy Thuốc 07   Chợ Ngã 2- Hàm Mỹ, , Hàm Thuận Nam, Bình Thuận   0961118748