Hàm Thuận Bắc

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Bích Trâm   Thuỷ Lợi, , Hàm Thuận Bắc, Ninh Thuận   01636222818