Hàm Tân

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy  Thuốc  Kim Thư   Khu phố 6  Chợ Tân Nghĩa, Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận   0988953245 
2  Nhà Thuốc Đức Hạnh   372  Thống Nhất, LaGi, Hàm Tân, Bình Thuận   0919300696 
3  Nhà Thuốc Sắc   245  Thống Nhất, LaGi, Hàm Tân, Bình Thuận   0623871316 
4  Quầy Thuốc 105   47  Nguyễn Ngọc Kỳ, Chợ LaGi, Hàm Tân, Bình Thuận   0623843237 
5  Nhà Thuốc Thiện Nghiệp Đường   57  Nguyễn Ngọc Kỳ, Chợ LaGi, Hàm Tân, Bình Thuận   0623843011 
6  Quầy  Thuốc  Quỳnh Như   Chợ Tân Hải, Tân Hải, Hàm Tân, Bình Thuận   0987314977 
7  Quầy Thuốc  Hữu Thiện   319  Nguyễn Huệ, Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận   0917344852 
8  Nhà Thuốc 119   83A  Võ Thị Sáu, La Gi, Hàm Tân, Bình Thuận   0932753745 
9  Quầy Thuốc An Hưng   8 Hoàng Văn Thụ, La Gi, Hàm Tân, Bình Thuận   01695289290 
10  Quầy Thuốc Bảo Anh   , Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận   01677063048 
11  Quầy Thuốc Hoa Hồng   182 Hùng Vương, Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận   0986542646 
12  Quầy Thuốc Ánh Nguyệt   Thôn Hiệp Phú, Xã Tân Tiến, Lagi, Hàm Tân, Bình Thuận   01649855520