Hải Lăng

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Số 2,19 Hùng Vương, TT Hải Lăng, Hải Lăng, Quảng Trị Lê Thị Thảo 0988166145