Hải Hậu

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Xuân Chiểu,Đội 6A, Hải Thanh, Hải Hậu, Nam Định Vũ Thị Xuân 03503781655
2 QT Doanh Nghiệp Anh Tuấn,Khu Cao An, TT Cồn, Hải Hậu, Nam Định Phạm Anh Tuấn 03503509261
3 NT Na Hùng,Khu 3, TT Yên Định, Hải Hậu, Nam Định Trần Thị Na 03502213270
4 QT Tân Dược,Xóm 2, Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định Phạm Thị Nguyệt 0972968913
5 QT Tân Dược,Xóm 6, Hải Toàn, Hải Hậu, Nam Định Trần Thị Trang 0975923078
6 QT Tân Dược Số 86,Chợ Hải Lạn, Hải Phúc, Hải Hậu, Nam Định Ngô Thị Hải 0988516655
7 QT Tân Dược,Xóm 15, Hải Phúc, Hải Hậu, Nam Định Nguyễn Thị Dung 01674603717
8 QT Sơn Hạnh,Xóm 7, Hải Phúc, Hải Hậu, Nam Định Vũ Thị Hạnh 0979978430
9 QT Tiến Phát,Xóm 6, Hải Long, Hải Hậu, Nam Định Phạm Thị Nguyên 01697691125
10 QT Gia Khuê,Khu 11, TT Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định Nguyễn Gia Khuê 0964833233