Hải An

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 50,62 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng Nguyễn Thị Chiên 01688679653
2 Nhà thuốc 244,244 Lực Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng Nguyễn Thị Nga 0978459369
3 Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 29,162 Ngô Gia Tự, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng Đồng Thị Hà 0902236578
4 Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 62,169 Cát Bi, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng Đoàn Thu Thủy 0934572241
5 Nhà thuốc 28,28 Lý Hồng Nhật, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng Nguyễn Thị Hường 0936636036
6 NT Thùy Dương,876 Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng Lưu Thị Thùy 0943715279
7 Nhà thuốc số 1,55 Đông Phong, Nam Hải, Hải An, Hải Phòng Trần Thanh Hải 0983484862
8 Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 46,khu 10 Hạ Lũng, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng Hoàng Thị Bích 02253744248
9 Hiệu thuốc Hà Dương,92 Chợ Lũng, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng Hồ Thị Hà 0945367369
10 Nhà thuốc Ngô Vũ,646 Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng Ngô Thu Hương 02253729428
11 Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 370,448 Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng Hà Thị Tuyết Lan 0985812108
12 NT Ba Chi,216E Trung Lực, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng Phạm Thị Nhung 0977085618
13 NT 521,521 Cát Bi,, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng Trần Thị Hạnh 0902030268
14 NT Vân Phương,1393, Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng Chị Thu 0974863658
15 HTHP-Quầy số 314,50 Cát Bi, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng Trần Khánh An 0921069934
16 HTHP QT 199,169 Lý Hồng Nhật, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng Hà Thị Hường 02253615972
17 NT Minh Anh,16B, Tràng Cát, Hải An, Hải Phòng Trần Thị Hạnh Duyên 0972461156