Hà Tiên

                    1  Nhà Thuốc Hồng Nhị   24  Chi Lăng, Đông Hồ, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang   0919044656