Hà Quảng

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Cty Dược Cao Bằng Số 1,Chợ Nà Giàng, Hà Quảng, Hà Quảng, Cao Bằng Nông Thị Kiều 01654759866