Gò Vấp

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
         1  Nhà thuốc Tài Lộc 1   171 Nguyễn Văn Nghi, 7, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0862.957.539 
         2  Nhà thuốc Bảo Đạt   35 Trần Phú Cường, 5, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0932391639 
         3  Nhà thuốc Thiên Ngọc   179A Phạm Văn Chiêu, 14, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0984.828.266 
         4  Nhà thuốc Hoàng Lan   E2 Lê Đức Thọ, 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0937152345 
         5  Nhà thuốc Dược Khoa   1/2 Lê Đức Thọ, 16, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   01654911953 
         6  Nhà thuốc Trung Nguyên 2   783 Nguyễn Kiệm, 3, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0974713131 
         7  Nhà thuốc Thành Trí   549/6 Lê Văn Thọ, Phường 14, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0903355911 
         8  Nhà thuốc Tinh Hoa   49 Đường 59 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0936294897 
         9  Nhà thuốc Nhật Thanh   74  Lê Đức Thọ, 7, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0839847252 
       10  Nhà thuốc Đại Chúng   256  Quang Trung, 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0986028772 
       11  Nhà thuốc Mai Uyên   118  Lê Đức Thọ, 6, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0839846050 
       12  Nhà thuốc An Lộc   550  Nguyễn Oanh, 6, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0908494468 
       13  Nhà thuốc Phú Thịnh   173/24  Dương Quảng Hàm, 5, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0839853580 
       14  Nhà thuốc Như Hà   179  Nguyễn Thái Sơn, 4, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0839841661 
       15  Nhà thuốc Mỹ Kim   3/8A  Quang Trung, 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0908602303 
       16  Nhà thuốc Đạt Duy   123  Lê Đức Thọ, 16, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0902652881 
       17  Nhà thuốc Tiên Long   543  Thống Nhất, 16, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   01218482977 
       18  Nhà thuốc Thu Nguyệt   48  Phan Văn Trị, 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0862954078 0948757220 
       19  Nhà thuốc Phước Tuấn   1016  Lê Đức Thọ, 13, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0862747482 
       20  Hiệu thuốc số 74   214   Nguyễn Thượng Hiền, 1, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0862891082 
       21  Nhà thuốc Vạn Hòa Đường   737 Lê Đức Thọ, 16, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0838942138 
       22  Nhà thuốc Thanh Thanh   581  Lê Đức Thọ, 16, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0936112114 0907101211 
       23  Nhà thuốc Minh Thảo   114  Lê Đức Thọ, 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0909641670 0839841298 
       24  Nhà thuốc Kim Anh 2   131  Nguyễn Kiệm, 3, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0989851689 
       25  Nhà thuốc Tú Anh   18/6  Lê Đức Thọ, 16, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0902745580 
       26  Nhà thuốc Lan Anh   65/718  Nguyễn Oanh, 6, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0839850798 
       27  Nhà thuốc Phúc Linh   70/476   Huỳnh Văn Nghệ, 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0839966264 
       28  Nhà thuốc Kim Châu   376  Phạm Văn Chiêu, 9, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0948651065 0909572081 
       29  Nhà thuốc Minh Anh   175  Nguyễn Tư Giản, 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0932146588 
       30  Nhà thuốc Bình Dân   809  Lê Đức Thọ, 16, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0903316207 
       31  Nhà thuốc Yến Châu   276/97  Thống Nhất, 16, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0983986027 
       32  Nhà thuốc Nguyễn Văn Nghị   108   Nguyễn Văn Nghi, 5, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0862896140 
       33  Nhà thuốc Phước Thọ Đường   221  Nguyễn Oanh, 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0862574210 
       34  Nhà thuốc Thanh Thủy   485/10  Phan Văn Trị, 5, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0835880910 
       35  Nhà thuốc Bảo Trân   146  Đường số 1, 16, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0938 863 666 
       36  Nhà thuốc Thiên Hải   22B  Nguyễn Tư Giản, 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0838315483 
       37  Nhà thuốc Thảo Ly 09   221  Phạm Văn Chiêu, 14, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0985154533 
       38  Nhà thuốc Thái Vy   438   Phạm Văn Bạch, 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0975558280 
       39  Phòng Khám Y Học Cổ Truyền Ngọc Tâm   528A  Phạm Văn Bạch, 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0126 466 0699 
       40  Nhà thuốc Khôi Nguyên 9   965/16A  Quang Trung, 14, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0909 736 380 
       41  Nhà thuốc Thuận Phong   404  Dương Quảng Hàm, 5, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0937360909 
       42  Nhà thuốc Bình Dân 2   814  Quang Trung, 8, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0908 877 281 
       43  Nhà thuốc Kim Ngân   96  Đường số 3, 9, Gò Vấp, Hồ Chí Minh   0987 115 959