Gò Dầu

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Lê Khanh   Bình Phong, Bình Phong, Gò Dầu, Tây Ninh   0962039037 
2  Nhà Thuốc Vạn Hội Xuân   98  Quốc Lộ 22, Thị Trấn, Gò Dầu, Tây Ninh   (0663)853261 
3  Nhà Thuốc Linh Đình   Tỉnh Lộ 21, Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh   0966127752 
4  Phòng Khám Bác Sĩ Bơn   Chợ Bàu Đồn, Bàu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh   0975395449 
5  Quầy Thuốc Thiên Phước   Ấp Phước Đức B, Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh   0908464777 
6  Nhà Thuốc Nhân Nghĩa   ấp Bến Mương, Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh   0988138070