Giồng Trôm

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Thái Hòa   0   Ấp Chợ, Tt Giồng Trôm, Giồng Trôm, Bến Tre   0753861005 
2  Phúc Thịnh   95  Kp2, Tt Giồng Trôm, Giồng Trôm, Bến Tre   0752244227 
3  Quầy 997( Đại Lý 53 Cũ)   0  Chợ Mỹ Thạnh, Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre   0753.862.266 
4  Quầy 113   -Chợ Mỹ Thạnh, 0, Giồng Trôm, Bến Tre   753862271