Giồng Riềng

                    1  Quầy Thuốc Thanh Liêm   Lô G3-G4  Khu Trung Tâm TM TT Giồng Riềng, TTTM Giồng Riềng, Giồng Riềng, Kiên Giang   0919755342 
                    2  Phòng Chuẩn Trị Y Học Cổ Truyền Bác Sĩ Hải   12 lô G  Khu Nội Ô TT Giồng Riềng, TTTM Giồng Riềng, Giồng Riềng, Kiên Giang   948089698