Giao Thủy

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Nguyên Hà,Lâm Hồ, Giao Phong, Giao Thủy, Nam Định Trần Thị Hà 0977442196
2 QT Tân Dược,Xóm 9, Giao Yến, Giao Thủy, Nam Định Phạm Thị Dung 0916407239
3 NT Khánh Quý,Khu 5B Chợ Ngô Đồng, TT Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định Nguyễn Thị Quý 01656566522
4 HT Hưng Oanh,Khu 5 Chợ TT Ngô Đồng, TT Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định Nguyễn Thị Kiều Oanh 01257789986
5 HT An Hợp,Chợ Giao Tiến, Giao Tiến, Giao Thủy, Nam Định Hoàng Thị Hợp 0944744397