Gia Viễn

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Bùi Thị Hồng,181 Phố Mới, TT Me, Gia Viễn, Ninh Bình Bùi Thị Hồng 0303868597