Giá Rai

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Trường Xuân Đường   485, Chợ Láng Tròn, , Giá Rai, Bạc Liêu   07813852525 
2  Quầy Thuốc Minh Quyền   656, Láng Tròn, , Giá Rai, Bạc Liêu   07813852555 
3  Quầy Thuốc Chí Quang   411, Láng Tròn, , Giá Rai, Bạc Liêu   07813620538 
4  Vạn Hòa Đường   389, Hộ Phồng, , Giá Rai, Bạc Liêu   07813850452 
5  Quầy Thuốc Tân Tế Nhơn   69, Ql 1A, Hộ Phòng, , Giá Rai, Bạc Liêu   07813851509 
6  Quầy Thuốc Ich Thọ Đường   508 Phan Thanh Giản, , Giá Rai, Bạc Liêu   0932964686 
7  Vạn Sanh Đường   27,  Tt Hộ Phòng,, Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu   07813851193 
8  Gia Bảo   K2, Phường 1, Giá Rai, Bạc Liêu    
9  Minh Quân   K5, Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu   918396961 
10  Quầy Thuốc Yến Nhi   Ấp 3 , Xã Phong Thạnh, , Giá Rai, Bạc Liêu   0948796993 
11  Quầy Thuốc Liễu   Kios 37-39 Đường Nguyễn Quốc Hưng, , Giá Rai, Bạc Liêu 

 0947626061 

12  Quầy Thuốc Trường Xuân Đường   485, Chợ Láng Tròn, , Giá Rai, Bạc Liêu   07813852525 
13  Quầy Thuốc Minh Quyền   656, Láng Tròn, , Giá Rai, Bạc Liêu   07813852555 
14  Quầy Thuốc Chí Quang   411, Láng Tròn, , Giá Rai, Bạc Liêu   07813620538 
15  Vạn Hòa Đường   389, Hộ Phồng, , Giá Rai, Bạc Liêu   07813850452 
16  Quầy Thuốc Tân Tế Nhơn   69, Ql 1A, Hộ Phòng, , Giá Rai, Bạc Liêu   07813851509 
17  Quầy Thuốc Ich Thọ Đường   508 Phan Thanh Giản, , Giá Rai, Bạc Liêu   0932964686