Gia Lộc

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 CN Gia Lộc QT số 18,Chợ Buộm, Yết Kiêu, Gia Lộc, Hải Dương Lê Thị Lương 0962424151
2 CN Gia Lộc QT số 2,166 Nguyễn Chế Nghĩa, TT Gia Lộc, Gia Lộc, Hải Dương Phạm Thị Hương 0989632799
3 QT Số 6,Phố Giỗ, TT Gia Lộc, Gia Lộc, Hải Dương Nguyễn Thị Huệ 0975206757