Gia Lâm

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Đức,Dốc đê Đa Tốn, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội Nguyễn Thị Kim Anh 0934532279
2 QT Tú Trang,số 2 Chợ Dương Đa, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội Nguyễn Thị Trang 0978197780
3 QT Hà Thủy,Chợ Gióng – Xóm Tự, Phù Đống, Gia Lâm, Hà Nội Nguyễn Thị Như 0868912279
4 NT Chợ Sủi,Chợ Sủi, Ỷ Lan, Gia Lâm, Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương 0438276709
5 QT Thu Thủy,Chợ Dương Đá, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy 0436788770
6 NT Thu Hiền,Chợ Dương Xá, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội Chị Thủy 0984522012
7 QT Hồng Nhiên,42 Phan Đăng Lưu, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội Lê Thị Hồng 0438782413
8 QT Quang Trung,Số 71/448, Hà Huy Tập, Gia Lâm, Hà Nội Phạm Như Anh 0936460188
9 QT Hoàng Mây,Xóm Nông-Phù Dực, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội Hoàng Thị Mây 0979364901
10 QT Tùng Linh,Phú Thụy, Phú Thụy, Gia Lâm, Hà Nội Dương Thùy Linh 0983779458
11 QT Hồng Nhung,49 Yên Bắc, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội Chị Nhung 0979786684
12 QT Dương Xá,Chợ Dương Đá, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội Chị Kiều Anh 0982527262
13 QT Nhân Đường,434 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội Cô Hạnh 0903251768
14 QT Ngân Anh 2,Chợ Keo, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội Nguyễn Văn Thuận 0963085484